Reklamacije

Prilikom preuzimanja robe od strane kurirske službe, Kupac je dužan da izvrši uvid u kupljen proizvod i ukoliko ustanovi da je roba oštećena i da nije u funkcionalnom stanju, Kupac ima pravo na reklamaciju. U tom slučaju neophodno je da reklamaciju prijavite putem e-maila info@twon.rs ili putem telefona za reklamacije 064/2978-303.

Najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, Kupac će biti obavešten o daljem postupku. Rok za rešavanje reklamacije je 14 dana od trenutka prijema iste.

Prodavac se obavezuje da će artikal za koji je uložena reklamacija u što kraćem roku otkloniti popravkom bez plaćanja naknade ili izvršiti zamenu.

Ukoliko servis kao i zamena artikla nije moguća, Kupac može da zahteva umanjenje cene, kao i raskid ugovora o prodaji, gde se Kupcu vraća celokupno uplaćeni iznos.

Kupac je obavezan da uz reklamaciju dostavi račun za kupljeni proizvod.