Uslovi poslovanja
 Prilikom internet kupovine preko našeg zvaničnog sajta www.twon.rs kupac je dužan da ostavi osnovne podatke neophodne za isporuku robe, a samim tim potvrdjuje da je upoznat sa sledećim stavkama:
 

1. da je upoznat i prihvata Uslove kupovine

2. da je saglasan da u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka Two N - Kids furniture & decor može koristiti navedene podatke iz registracije u svrhu lične evidencije, kao i da iste može davati trećem licu u svrhu izdavanja usluga

3. da je upoznat sa tehničkim karakteristikama i osobinama proizvoda koji poručuje

4. o prodajnoj ceni, koja je naznačena na svakom artiklu, kao i o drugim mogućim troškovima koji se stavljaju na teret Kupcu

5. da prilikom kreiranja porudžbenice i zaključivanje iste preuzima obavezu plaćanja naručene robe

6. da su dostupnost i cene podložne promenama, zbog prodatih zaliha ili pogrešno istaknutih cena